| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Dä Heini hadde seck jebuckpinselt jefeult

Hückeswagen. Heukeshowwen Ett wohr so enn dänn Johren töscher nerrenti'enhungertfiewentwöntech jewässt. Emm ATV haddense domols enn janze Reih vann Schnäll-Lööpern. Ock sonne Aat Supper-Marathon wu'ete alt jewäzzt. Dä Heini unn sinn Frönd Albätt hadden die Sträcke vamm "Morjenste'en" bess ahn de "Nordhelle" hinger Lüdenschedd enn knapp säss Stonden retuurjelacht. Se wohren meddem Lorbeerkranz obbem Kopp heem no Heu-keshowwen jekummen unn mett völl Trara ämmfangen wuhren. Soja dä Börjemeester hadde ännen de Hank jejäwwen. Von Franz Mostert

Ett Johr dropp jowet ahnfangs Juni ett sunndachsmorjens enn Querfeldein-Lauf vamm Bärchhuserbösch ahn bess ropp no Krüzzbärch. Se wohren noch nech ahn Reinsharensbewwer jewässt, do hadde dä Heini alt hungertachtzech Meter Vörrsprong. Nu jenget öwwer dänn böwwerschden Langenbärch ropp opp dänn Knapp, wo ett rächter Hank no de Neye raff jeht unn lenker Hank nomm Ejen.

De Sträcke wohr nech uttjewe'sen, unn ett stung ock kinner do, dä Bescheed jewoßt hadde. Dä Heini boch lenks aff unn hadde jeloopen, watt datt Tüüch jehaalen hadde. Kinn Minsch hadde am Strotenrank jestangen. Datt wohr dämm Heini ejaal jewässt. Ha hadde woll bloß sinnen Siech emm Kopp jehatt.

Vann Wiedem hadde hä äwwer alt Mossek jehoort. Sässhungert Meter vörr dämm vermeintlechen Ziel hadden alt de ierschden Ehrenpo'eten jestangen. Völl Lüh wohren ungerwärrens jewässt. De Ke'els emm Schlippenrock unn memm Zellinder obbem Kopp. Soja enn paa kleine Wechtcher, mett witten Kleedchern ahn, leipen dorömm.

Jraad wi dä Heini ennleip, fengen de Jlocken ahn te lühen. Enn Chor sung, unn enn Bloskapäll hadde jeblosen. Dä Heini wohr öwwer sinnen Ämpfang als Siejer sowatt vann henn unn wäch. Hä hadde bi seck jedacht: "Eck feul mi jo jebauchpinselt, äwwer sonnen Bohei ess doch watt arrech öwwerdrewwen."

Äwwer ett wohr ämm doch watt komesch, datt ämm kinner de Hank unn alles jejäwwen hadde. Bess datt sonn ahl Frauminsch änn jeseihen hadde unn förr änn jesacht hadde: "Förr de Fronleichnams-Prozässijon deet me seck äwwer watt angeresch ahn wie enn witt Ungerhämd unn enn kotte, schwatte Tornbuxe." Kott unn jodd: Dä Heini hadde seck verloopen unn wohr ahnstatt obb Krüzzbärch obbem Ejen ruttjekummen.

Opp Krüzzbärch hadden se seck jefrocht: "Wo mach dann bloß dä Heini jeblewwen si'en?", unn hadden de janze Sträcke noch enns wi'er affjesocht. Kinn Heini do! Bess datt ehner mett Peerd unn Waren jekummen wohr unn jesacht hadde: "Dänn häww eck obbem Ejen bi de Prozässijon jekecken."

Komesch hadde dä Albätt jemennt: "Dä Heini ess doch luttersch. . ."

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Dä Heini hadde seck jebuckpinselt jefeult


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.