| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Dobie fenget all so serijöös ahn

Hückeswagen. Doch, datt mottme särren, dä "Städtische Musikverein von 1863" datt wohren sowatt dressech Strieker unn Blöser, die Völl opp seck heilen. Bess opp veier Fraulüh mett ehren Vijjelinen, soten do allbeneehn Ke'erls. Ehner noch vüürnämmer wie dä angere. Watt eck nu enn Platt schriew, datt sache dä Kapällmeester äwwer Hodütsch, wie seck datt enn dänn Kreisen ock jehoorde: " Ätt brücken bloß datt te spellen, watt do steht. Von Franz Mostert

Widdersch nix!" De Meesden dä'en datt ock. Spellde enns ehner verkiert, dann kecken änn die angeren bös ahn. Datt häwwen de Mossekanten so ahn seck. Ett jeng emm Johr nerrenonnfuffzech opp Chreßdach ahn. Ahnställ vann dä lätzden Probe sullte "Jahresabschluß" jefie'ert weehren. Datt Wo'et "Chreßdachsfi'er" wohr woll nech standesjemöt. De Ke'erls komen emm schwatten Ahnzoch unn silwerjrau'em Schleps. Die veier Fraulüh emm langen Kleed .

Twee Trompetten, drei Waldhönner unn twee Posaunen bleisen "Komm der Heiden Heiland". Nodämm dä Walter, dä Präses vannet Janze, mett Tränen enn dänn Ooren die serijööse Corona bejrüßt hadde, spellden die Stricker twee "Pastoralen". Die ehne vann dämm Francesco Manfredini unn die angere vamm Arcangelo Corelli. Dono bleis datt Blech noch "Vom Himmel hoch". Datt klung so nätt unn härrlech. Dann jeng dä Oberkällner Achim mett dä Fläsche römm.

Die Ke'erls krärren enn Vöpels Silwer-Korn unn die Fraulüh enn Eierlikör. Bloß dä Bratscher Kaal drunke keinen. "Eck mott noch fahren!" sache hä. Hä wohr opp sinn Moped ahnjewe'sen. Ett du'erde nech lang, do schlauch die Stemmong ömm. Datt wohr so: Datt Jerda vann dänn twedden Vijjelinen hadde Jebuurtsdach unn hadde, weil se all mett ämm ahnstooten wullten, die Fläsche mett dämm Schlabber-Juchhei vann Eierlikör baal alleen verpichelt.

Dann moch datt Jerda jo ock enn Ständchen kriejen. Ätt wönschde seck "Heinzelmännchens Wachparade". Do wohr dann dä Lack vamm Corelli unn dänn Zo'eten aff. Halwe Stunk dropp wu'ete enn dänn veierden Adwent renn jeschonkelt. Dä Bratscher Kaal wohr jraad mett sinnem Moped fott, do dä'en die serijöösen Stricker unn Blöser ehre schwatten Juppen utt, bungen de Schlipse aff, krämpelden de Buxenpippen ho unn madden öwwer Desche unn Bänke de "Reise nach Tilsit".

Watt liert ons datt? Rechteje Mossekanten mötten ehnfach spellen, watt do steht. Off datt nu de "Pastorale" vamm Manfredini ess oder "Heinzelmännchens Wachparade". Unn, wännet ännen Spass matt, datt lottze doch de Buxenpippen hokrämpeln. Mi sallet woll ejaal si'en.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Dobie fenget all so serijöös ahn


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.