| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Jeföhrlech Ahnstricken medden emm Islank

Hückeswagen. Heukeshowwen (rt) Owwen ess nech alltevöll passiert, äwwer enn de Medde vann dä Islank-Flanier-Meile. Do schteht rächter Hank ehnt vann dänn Rennommier-Jeschäftshüsern. Wämme no owwen kickt, deet seck dä janze Heukeshowwer Barock opp. Witte Säulen, jenau wie am Ho-Altar vann dä Peterskerke enn Rom, zeijen vann dä ierschden bess enn de dredde Etaasch, datt de Heukes-howwer Jeschäftslüh freuher zebaschen opp de Juppe hadden.

Nu wohr am veierti'enden Apprell Fiewenverzech förr de Heukes-howwer dä Kreich am Äng. De Ammis komen mett ehren schworen Sherman-Tanks dämm Islank ropp. Dä ahl Heupel unn sinn Jung, dä Hermann, hollden flott ehren Fottoapperat, dä'en enn Perutz-Film dropp unn wullten steckum utt dämm lenken Ärker-Finsterchen dänn Ammi-Panzer-Conwäu knipzen.

Ätt jeng ännen äwwer enn ierschder Lennech dodrömm, dattze dänn Ammi dropp krärchen, dä owwen utt dämm Panzerturm ruttkecke. Ett wohr nömlech dä ierschde Schwatte, dänn die Twee enn Natura jekecken hadden. Nu wuurtet äwwer jeföhrlech. Dä Ammi soch die Twee, dreihde dänn Torm römm unn ballerde twee Schott enn die Barock-Pöl näwwer dämm Ärker-Finster. Dä Pappa unn dä Jung wohren enn Däckung jejangen unn hadden nex mettjekrärren. Dä Hermann sache emmer: "Die Jranaten send noch drenn!"

Bi sonnem Schtadtrunkjang vörr twee Johren kommve ock mett sonnem Drosch Neuschierejen do vörrbi unn soren, datt twee Ahnstricker die büngerschden witten Säulen am ahnstricken wohren. Eck reipe doropp: "Jongens, ätt mötten vörrsechtech si'en. Do, wo Ätt jraad am ahnstricken si'en, send noch twee Blindjänger vamm Kreich drenn." Die Twee kecken seck ahn. Wie ve nu wi'er dämm Islank ropp komen, wohren die Twee fott. Nu kamme jenau kicken, dattze woll förr lauter Schiss dänn Pensel häwwen fallen lotten. Opp alle Fäll, die büngerschden Barock-Pieler send fresch jestrecken. Die böwwerschden nech.

Quelle: RP
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Jeföhrlech Ahnstricken medden emm Islank


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.