| 00.00 Uhr

Heukeshowwener Platt
Wie dä Schoolmeester verkammesölt wu'ete

Hückeswagen. Hückeswagen Me mott seck jo wungern, watt utt mannech ehnem jewuuren ess, dä acht Johr henger-eehn obbem Lank enn de School jejangen ess. Hä oder ätt hadde jo dänn jrooten Vörrdeehl, datt hä achtmol dattsälwe hoorde. Jedes Johr eehnmol wännejer. Datt ess alt lang her. Von Franz Mostert

Ahn de Bewwer soten domols vörr Johren dreienachtzech kleine unn jröttere Blaren enn ehner Klasse. Datt Klör kunnte seck noch besennen: "Dä Päule hadde kinnen Platz jehatt. Eck moch änn emm ierschden unn twedden Schooljohr obben Schoten nämmen." Datt hadde ämm so jodd jefallen, hä wullte janech mä raff.

Dä Schoolmeester wohr mett sinnen Närwen am Äng jewässt. Sunndachsowends wohr hä mols am "Rasselsteen" hangen jeblewwen. Dann mochen de Blaren vamm achden Schooljohr vörr änn unn sinnen Noduurscht ahn de Kafucke rejelmötech twee suure Herenge hollen. Datt wohr reih'ömm jejangen. Se mochen emmer särren: "De Frau vann onsem Schoolmeester well Stipp maaken." Datt Bätta vamm Kollonijalwarenladen hadde mols jejrenst unn schrevve ahn.

Enn dänn ierschden twee Stonden moch seck die janze Bajaasch stell verhaalen unn äntweder enn de Fibel oder enn de Bibel läs'n. Jähn Ti'en jenget ämm wi'er jodd. De i-Dötzcher mochen tafelwies "iis" unn "aas" schriewen. Datt twedde Schooljohr hadde Sengen "Wer will fleißige Handwerker seh'n". Datt Dredde sung dotöscher mit "Dornröschen war ein schönes Kind". Datt Veierde hadde Rellijon.

Schlemm wohret emm sässden unn sewwenden Schooljohr bimm Koppräcknen jewässt. Emmer, wänn ehner nech derektemang jewosst hadde, watt ruttkom, moch hä oder ätt seck hengen opp de lätzde Bank sätten. Datt wohr mols ehne Looperei jewässt.

Datt lätzde Schooljohr moch emm Freuhjohr, Summer unn Härws de "Frau Lehrer" emm Jaaren hölpen unn emm Wenkter Schnee schüppen. Dann hadde die alt enns vamm Hals.

Ehnmol, ett wohr ock mondachsfreuh jewässt, hadde ett dä Schoolmeester tee Völl jekrärren unn hadde dänn Ruddi schräcklech verdroschen. Dä wohr heemjeloopen. Sinne Mamma stung enn de Wäschköcke, leit de Schüürze ahn, nom dänn Wäscheknüppel, leip enn de School unn hätt dänn Schoolmeester domett verkammesölt. De Blaren hadden ehren Spass jehatt. Dä Schoolmeester wullte seck bimm Börjemeester beschweren. Dä hadde jesacht: "Jeder Beruf hätt sinn Rissiko! Öwwerall ess enn Hoor drenn."

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwener Platt: Wie dä Schoolmeester verkammesölt wu'ete


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.