| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Achti'en Johr ömm de Allemänte bedretten

Hückeswagen. heukeshowwen (rt) De Mamma vamm Mammfrett sache vörr änn: "Du weeß doch, wo Dinn Vatter, dä Fretz, wönnt. Jank enns henn unn särr förr änn, de Mierz wöhr nu römm unn die 100 Euro wöhren fällech. Särr ämm datt unn dann kick enns, wie dä kickt." Dä Mammfrett leip nomm Höchsten unn schällde bi sinnem Ahlen. "De Mamma scheckt meck unn eck söllte särren, de Monnat wöhr wi'er vörrbie, unn Du sölltes die 100 Euro betahlen. Unn dann söllte eck kicken, wie Du kicks." Dä Vatter sache janz ruich: "Datt stemmt. Hie hässe die hungert Euro. Äwwer Du kanns förr Dinne Mamma särren, datt wöhr datt lätzde Mol, dattze die 100 Euro krärrche. Du böss vörrje Wäcke 18 Johr aalt jewuhren, unn domett esset am Äng mett dä Betahlerei. Särr ehr datt unn kick enns, wie se kickt."

"Datt stemmt!", sache de Mamma. "Aff nu jöddet nex mä. Äwwer, loop noch enns wi'er ropp nomm Höchsden unn vertäll ämm, datt hä janech Dinn Vatter wöhr. Hä hödde achti'en Johr ömmsönns betahlt. Datt riew ämm unger de Wäste, unn dann kannze kicken, wie dä kickt."

Dä Ahl wohr janech verbistert jewässt: "Eck si ock nech Dinn Vatter. Dinn rechtejen Vatter ess Enker Nober Jüll. Hä wohr äwwer domols bestatt. Wänn datt ruttjekummen wöhr, hödde seck sinn Wiew sche'en lotten. Unn domett datt nech uttreen jejangen ess, hävv eck achti'en Johr Dinnen Vatter jespellt. Dä Jüll hätt mi jeden Monnat akkerat 200 Euro jedohen. Äwwer Dinner Moder hävv all die Monnatte märr 100 Euro jedohen. Nu jank heem unn vertäll ehr datt. Dann kannße enns kicken, wie se kickt."

Die Mamma vamm Mammfrett hadde dösech jekecken onn öwwerlacht, off dä Fretz nech doch dä Pappa jewässt wohr. Äwwer - achti'en Johr send enn verdammt lang Titt. Do kannet si'en, datt ehnem datt ehne oder angere alt enns dörch de Lappen jejangen ess. Watt datt Jäld ahnjeht, do hadde se jedacht: "Enn Jöttleng enn de Hank ess mi leiwer wie enn Duuv obbem Daak."

Erjendehne Ställ wohr äwwer ondecht jewässt unn hätt datt dämm Jüll vertahlt. Dä hadde jeräcknet: achti'en x twölf x hungert. Sinn Wiew hadde jesacht: "Do hödd eck enn staatzen Pälzmangtel förr jekrärren." Hä hadde märr bloß jesacht: "Die send utt dä Mood!"

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Achti'en Johr ömm de Allemänte bedretten


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.