| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Dä Ste'en vann Bethlehem öwwer dämm Bärchhuser Bösch

Hückeswagen. Heukeshowwen Vie send jo nu allbeneehn opp dämm Wäch. Datt bedreppt ons Ahle jenau wie onse Kenger, Änkel unn Uränkelcher. Wännve opp de Landkaate kicken, ess förr ons Heukeshowwer dä Oort Bethlehem ungen am Ahnfang vamm Orient. Förr de Milljon, die seck nu opp dänn Wäch maaken, ess Bethlehem hie bi ons. Ock enn Heukeshowwen. Von Franz Mostert

Se sätten ehre janze Hoppnong, wie vörr Johren de Schöpersch unn drei Könneje do ungen, opp "Frieden opp dä Eerd". Wellve hoppen, datt se dänn enn janz klein bettchen enn Heukeshowwen fingen.

Kenger, wie de Titt römmjeht. Onse ölsdes Änkelking, ett Sissi, ess emm Novämber twee'endressech Johr aalt jewuuren. Nu sot ve enn de Famellech so nätt drammech noch enns wi'er tesaamen. Do sät ett Sissi: "Du Oppa, weeß Du noch, wie Du mi dänn Ste'en vann Bethlehem jezeicht häss?" Nu mott eck dobie särren, datt datt Sissi datt enn Hodütsch jefrocht hätt, weil de Blaren seck mett dämm Platt watt schwor dauen. Eck sache: "Als wänn eck datt nech wößde!"

Dann kom de Erennerong. Datt Kenk wohr vei'er Johr aalt, unn vie hadden Chreßowend. De decke Krämtorte, datt Spretzjebäck unn datt Berlin'sche Brot hatt ve opp. De "Bescherong" (datt blöde Wo'et) sullte emm Säss (18 Uhr) si'en. Eck meinde: "Träckent mi datt Sissi deck ahn, eck jo enns enn halwe Stond mett ämm ahn de fresche Loft. Ett ess jo noch watt Titt."

Drutten loch hööpewies Schnee. Wieve nu so dodörch stappden, hävv eck dann nu dämm Sissi vertaalt, wie seck datt vörr tweeduusend Johren do ungen affjespellt hadde unn wie die drei Könneje henger dämm Ste'en her ahn de Kreppe jekummen wohren. "Unn, wämme enn de Chreßnacht jenau henn kickt, dann künnen leiwe Kenger alt enns dännsälwen Ste'en wie domols ock hütt noch kicken."

Nu mochve enn dänn ste'enenkloren Hemmel öwwer Heukeshowwen kicken. "Vie häwwen Jlöck", eck reip. "Do esse!" Tazächlech flammde öwwerm Bärchhuser Bösch enn Ste'en witt-jäll-rosa. Hä blevve enn Tittlang stohen, dann trok hä langsam widder. Eck sache: "Kenk, enn dä Rechtong lett Bethlehem!"

Wie vie Twee dörchjefroren heemkomen, reip datt Sissi: "Mama, Mama, wir haben ihn gesehen!" Nu sivve jo allbeneehn so oppjeklört, unn we'en, datt dä Ste'en utt dä Chreßnacht vörr 28 Johren janz secher enn Hubschrauber opp Nachtfaht wohr. Äwwer nex Jenauet weet me nech. Datt Sissi nech unn eck ock nech.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Dä Ste'en vann Bethlehem öwwer dämm Bärchhuser Bösch


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.