| 00.00 Uhr

Heukeshowwerplatt
Huckinger klummen wie Aapen opp dänn Böhmen

Hückeswagen. heukeshowwen Vörr Johren hadde dä Theo Boddenbärch, dä Jong vann dämm Leiendäcker owwen vamm Kämpchen, enns enn nätt, klein Bäukelchen ruttjejäwwen. Dodrenn hadde hä enn paa Jeschechtcher utt dämm "Neujen Tästamänt" enn Heukeshowwer Platt opp sinne Aat öwwersatt. Vamm "Ahlen" wohr datt Stöck vamm Adam unn Eva utt dä "Jännesis" dobie, unn dä Dawid unn dä Joliath dorwen ock nech fählen. Von Franz Mostert

Wie dä kleine Dawid dämm jrooten Joliath mett dä Flätsche ehnen jeflätscht hadde unn dä, häste nech jekecken, ömmfeil, do hadde dä Theo am Äng vann sinnem "Traktätchen" jeschrewwen: "Do kannße wi'er kicken: Du moss ock watt emm Kopp unn nech bloß enn de Mauen häwwen!"

Ömm opp datt Eev unn opp dänn Adam retuur te kummen. Owwen emm Musejum, wänne die Wengeltrappe ropp jehs, hängt enn Beld enn Ollich vann ehnem jemolt, dä vörr Johren enns enn Titt lang hie jewonnt hadde. Dodropp send die Twee, wie se noch emm Parradies wohren. Se bruckten jo nex ahnteträcken. Ett wohr secher so ömm de dressech Jraad waam. Unn enn dä Titt jowet jo ock kinne böwwerschden "Sittenwächter", die datt FKK nech so jehen häwwen.

Kott unn jodd - dä Möler vann dämm Beld hätt vamm Eev de Rüjjenpattie unn vamm Adam enn Aat "Links-Ansicht" jemolt. Datt wohr vernönftech. Datt hödden seck ock dä Dürer, Michelanjelo, Tizijan unn wie se all hetten märken künnen. Se häwwen jo, unn datt künnent nokicken, dämm Eev unn dämm Adam enn Bucknawel jemolt. Nu mott eck Enk allen Eerntes froren: Watt wullten die dann meddem Bucknawel? Dä Adam hadde doch kinne Mamma unn datt Eev doch ock nech. Datt ess doch utt ehner vann dämm Adam sinnen Ribben jematt wuhren. Watt me nu ahn dämm Beld enn onsem Musejum uttsätten künnte, datt wöhr jo, datt dä Möler enn dämm Adam sinne Links-Ahnsecht die Narw hödde molen künnen, wo die Ribbe fählt.

Ett ess jo nech schlemm, wämme seck hie unn do alt enns so sinne Jedanken matt, wämme sönns nex te dauen hätt. Dann kütt me ock dodropp, datt enn dä janzen "Jennesis" die Heukeshowwer ierter janz am Äng vörrkummen. Wämme dämm ahlen Scharls Darwin jlööwen kann, dann klommen die ierschden "Huckinger" noch als Aapen opp dänn Böhmen enn de Karquell römm, wie dä Mammut, dämm sinn Stöck vamm Rüssel ock emm Musejum hängt, alt dorömm leip, wo hütt de Rämscheder Autobahn-Raststätte ess.

Ett sall Heukeshowwer jäwwen, die noch nie enn onsem Musejum jewässt wohren. Datt künnen se nu nohollen. Obbem Aaltschtadtfäst stohen de Düüren owwenam Schlott oppen. Me mott seck bloß ennacht nämmen, datt me seck nech am Jeröst vomm Schlott dänn Kopp stött.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwerplatt: Huckinger klummen wie Aapen opp dänn Böhmen


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.